Brabant Keur

Gaat u aan het werk in, met of rondom het water? Dan kunt u te maken krijgen met complexe wet- en regelgeving. De Brabantse waterschappen maken het u graag gemakkelijker. ​Heeft u een vergunning nodig? Moet u zich aan specifieke regels houden? Is een melding nodig bij het waterschap? Deze en andere zaken kunt u op deze website eenvoudig achterhalen. De informatie is gerangschikt op thema. Zoek het thema op de illustratie of typ uw zoekterm in het daarvoor bestemde veld rechts boven op deze pagina.

Waarom deze wet- en regelgeving?

De wetten en regels rondom ons oppervlakte-, grondwater en waterkeringen zijn er niet voor niets. Ze hebben tot doel de doorstroming van de wateren in Nederland te waarborgen, overstromingen te voorkomen, droogte tegen te gaan en de leefbaarheid in ons land met en rondom het water te kunnen blijven garanderen. In enkele gevallen noodzaken de bovenstaande doelstellingen ons een zorgvuldige afweging te maken. In dat geval zult u bijvoorbeeld een vergunning aan moeten vragen. Uiteraard proberen wij als waterschap de wetten en regels zo transparant, overzichtelijk en eenvoudig mogelijk te houden voor u.


Artikelen met uitleg

  • A-, B- en C-watergangen: wat is het verschil?
    12 Aug 2015
    Lees meer
  • Waarom Brabant Keur?
    17 Mar 2015
    Lees meer

Wat wil je doen?

Hieronder zie je een kaart, kies een punt om meer informatie te zien

Activiteiten in en nabij het water

Algemeen

Anti-worteldoek

Beschoeiing

Bomen en planten

Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam

Bruggen

Dam met duiker

Dempen van een watergang

Drainage

Gebruik van percelen als tuin en bouwland

Gras en eenjarige gewassen

Hekwerk

Huisaansluiting

Kabels en leidingen

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlakte­waterlichamen

Natte natuurzone

Natuurvriendelijke oever

Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam

Permanente en tijdelijke/semi-permanente objecten

Poel graven

Recreatie

Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

Stuwen

Veekering

Verharde oppervlakten

Watergang (ver)graven

Werken ten behoeve van openbare wegen