Activiteiten en werken in en nabij het water

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft een activiteit of werk in of nabij een A-water

Om te bepalen wat voor u de vervolgstappen zijn, is het nodig te bepalen hoe lang u bezig bent met de uitvoering van de activiteit of het werk en waar de activiteit het werk exact plaatsvindt.

Het waterschap heeft alleen regels opgesteld voor activiteiten/werken die plaatsvinden in de watergang, bijbehorende beschermingszone en/of profiel van vrije ruimte. Of de activiteit/het werk plaatsvindt in de beschermingszone of profiel van vrije ruimte, kunt u opzoeken in de legger. Vindt de activiteit/het werk plaats buiten de beschermingszone van de watergang? Dan heeft het waterschap hiervoor geen regels.

Hieronder kunt u een keuze maken tussen twee mogelijkheden. 
 

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid