Activiteiten en werken in en nabij het water

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Kunt u de activiteit of het werk uitvoeren onder de volgende voorwaarden?

  • U brengt de watergang terug in oorspronkelijke staat
  • De activiteit of het werk vormt (tijdens en na het werk of de acitiviteit) geen belemmering in de waterafvoer*
  • U voert de vrijkomende materialen af

*Uw werkzaamheden mogen niet leiden tot wateroverlast of watertekort bij omwonenden of anderen. Als initiatiefnemer wordt u geacht zelf de waterhuishouding goed in de gaten te houden. Twijfelt u of u het werk of de activiteit onder deze voorwaarden kunt verrichten? Neem dan contact met ons op.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid