Activiteiten en werken in en nabij het water

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Ja, het is mogelijk het werk uit te voeren onder de geldende voorwaarden.

U kunt de activiteit of het werk uitvoeren onder de geldende voorwaarden, als u dit minimaal 8 weken van tevoren meldt bij uw waterschap.

U dient hiervoor een melding te maken bij uw waterschap. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw waterschap.

Houdt u daarnaast rekening met het volgende:

  • Het bestuur van het betreffende waterschap kan aanwijzingen geven t.a.v. uitvoering en locatie. 
  • Bij uw werkzaamheden of activiteiten kunt u te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit andere (overheids)instanties en de eigenaar van de grond. Houdt u hier rekening mee voordat u begint.
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid