Algemeen

U bent terecht gekomen binnen het thema 'Algemeen' van deze website. Dit thema is met name relevant wanneer u binnen de andere thema's (nog) niet hebt gevonden wat u zocht. Denkt u dat de werkzaamheden die u wilt verrichten binnen één van de andere thema's passen? Doorloopt u dan eerst dat thema. 

Niet alle werkzaamheden of activiteiten zijn uitgewerkt in specifieke thema's. In dit algemene thema wordt u door een aantal vragen geleid en krijgt u duidelijkheid of in de keur (wetgeving) regels zijn opgenomen voor werkzaamheden of activiteiten.

 

Wat gaat u doen?

Er zijn vier onderdelen te onderscheiden waar in de wetgeving regels voor zijn opgenomen:

1. Werkzaamheden of activiteiten in en nabij watergangen (sloten en plassen), de zogenaamde A-, B- en C-wateren;

2. Werkzaamheden of activiteiten in en nabij een waterkering;

3. Werkzaamheden of activiteiten in beschermd gebied Keur;

4. Werkzaamheden of activiteiten in waterbergingsgebied

Wat u uit wilt voeren en waar, bepaalt of er in de keur regels zijn opgenomen waar u rekening mee moet houden.

Door middel van het volgen van onderstaande vragen kunt u bepalen of de plaats waar u uw werkzaamheden of activiteiten wilt houden valt onder de genoemde vier onderdelen. LET OP: om te kunnen bepalen of de keur wel of geen regels heeft gesteld omtrent de activiteiten die u wilt gaan verrichten, dient u alle vier de onderdelen te doorlopen.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid