Algemeen

U bent terecht gekomen binnen het thema 'Algemeen' van deze website. Dit thema is met name relevant wanneer u binnen de andere thema's (nog) niet hebt gevonden wat u zocht. Denkt u dat de werkzaamheden die u wilt verrichten binnen één van de andere thema's passen? Doorloopt u dan eerst dat thema. 

Niet alle werkzaamheden of activiteiten zijn uitgewerkt in specifieke thema's. In dit algemene thema wordt u door een aantal vragen geleid en krijgt u duidelijkheid of in de keur (wetgeving) regels zijn opgenomen voor werkzaamheden of activiteiten.

 

Gaat u werkzaamheden of activiteiten verrichten in beschermd gebied keur?

Sommige gebieden worden door de keur (wetgeving) aangemerkt als beschermd gebied keur. De gebieden die niet behoren tot beschermd gebied keur, worden overig gebied genoemd. Op de Keurkaarten kunt u vinden in welk type gebied u uw werkzaamheden of activiteiten wilt verrichten.

Er is een aantal regels voor de beschermde gebieden keur. In onderstaande links kunt u specifiek de algemene regels vinden die zijn opgesteld voor deze gebieden. Als uw werkzaamheden of activiteiten vallen onder de algemene regels, dan is er geen vergunning nodig. Vallen uw werkzaamheden of activiteiten niet onder de algemene regels, neem dan contact op met het waterschap om uw plannen te bespreken.

Hebt u niet te maken met een beschermd gebied Keur? Dan gelden geen specifieke regels. Uiteraard gelden wel alle andere, overige regels vanuit het waterschap. 

Bij uw werkzaamheden of activiteiten kunt u daarnaast te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit andere (overheids)instanties en de eigenaar van de grond. Houdt u hier rekening mee voordat u begint.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid