Anti-worteldoek

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt anti-worteldoek aanleggen of verwijderen in een A-water

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen om een afweging te maken of het aanleggen of verwijderen van een anti-worteldoek in een A-water mogelijk is. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg. 

Waarom heeft u een vergunning nodig?

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang (in dit geval een a-water). De reden voor dit verbod is, dat te allen tijde de doorstroming/waterafvoer van de watergang gewaarborgd moet worden, zodat er elders geen problemen ontstaan met het water. Wanneer u anti-worteldoek wilt aanleggen of verwijderen in een a-water, is er een risico dat het water niet voldoende door kan stromen of afgevoerd kan worden. Zeker bij een a-water, dat behoort tot de belangrijkste watergangen in ons land, wil het waterschap daarom een afweging maken of het aanleggen of verwijderen van een anti-worteldoek toegestaan kan worden.

Schets

U wilt anti-worteldoek aanleggen of verwijderen in een A-water
Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer