Beschoeiing

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Waar wilt u beschoeiing aanbrengen of verwijderen?

Om te bepalen wat de vervolgstappen zijn voor u, willen wij eerst graag van u weten waar u beschoeiing wilt aanbrengen of verwijderen: in een A-watergang, een B-watergang of een C-watergang. In de Legger Oppervlaktewaterlichamen kunt u opzoeken of u te maken heeft met een A-, B- of C-water. A-watergangen zijn daarnaast voorzien van een zogenaamde beschermingszone. Of u te maken heeft met een beschermingszone, kunt u eveneens opzoeken in de legger.

Daarnaast kan het zijn dat u beschoeiing wilt aanbrengen of verwijderen in/op een waterkering en/of in de bijbehorende beschermingszone A of B. Of u te maken heeft met een waterkering of de bijbehorende beschermingszones, kunt u opzoeken in de Legger Waterkeringen.

Let op: in de Legger zijn alleen A- en B-wateren gemarkeerd.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid