Beschoeiing

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt beschoeiing aanbrengen of verwijderen in of bij een B-water

Dit is toegestaan, zo lang de bergings- en doorstroomcapaciteit van de watergang gelijk blijft.

Gaat u beschoeiing verwijderen? Dan dient u het b-water terug te brengen op de afmetingen conform het oorspronkelijke profiel.

Gerelateerde algemene regels
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid