Bomen en planten

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Ja. De bomen of planten worden geplaatst of verwijderd ten behoeve van openbare wegen

Dit is toegestaan, indien u kunt voldoen aan de volgende criteria:
 

  1. De bomen en/of beplanting worden niet in het talud of in de watergang geplaatst
  2. De bomen en/of beplanting worden minimaal 0,5 meter uit de insteek geplaatst, en
  3. De afstand tussen de bomen en/of beplanting en andere obstakels in de beschermingszone of in a-water bedraagt minimaal 10 meter, en
  4. De bomen en/of beplanting zijn geplaatst ten behoeve van de aankleding van de openbare weg.
  5. De bomen en/of beplanting worden zodanig aangebracht dat het onderhoud aan het a-water niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de bomen, planten of struiken plaatsen of verwijderen. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw waterschap.
 

Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer