Bomen en planten

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Ja. De bomen of planten worden geplaatst of verwijderd ten behoeve van openbare wegen

Dit is toegestaan, indien u kunt voldoen aan de volgende criteria:
 

  1. De beplanting wordt minimaal 0,5 meter uit de insteek geplaatst, en
  2. De afstand tussen de beplanting en andere obstakels in de beschermingszone of in a-water bedraagt minimaal 10 meter, en
  3. De bomen zijn geplaatst ten behoeve van de aankleding van de openbare weg.
  4. De beplanting wordt zodanig aangebracht dat het onderhoud aan het a-water niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de bomen, planten of struiken plaatsen of verwijderen. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw waterschap.
 

Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer