Bomen en planten

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft plaatsen of verwijderen van bomen of planten in of bij een B- of C-water

U wilt bomen, planten of struiken plaatsen of verwijderen in of bij een B- of C-water. U kunt de bomen, planten of struiken plaatsen of verwijderen, indien u de bomen of beplanting niet aanbrengt of verwijdert in een B-watergang.

Let op: een boom die in het talud geplaatst of verwijderd wordt, wordt volgens de wetgeving gezien als een boom in de watergang.

Wilt u bomen of beplanting plaatsen of verwijderen in een B-watergang? Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. Neem hiervoor contact op met uw waterschap.

Let op: bij uw werkzaamheden kunt u daarnaast te maken krijgen met regels vanuit andere (overheids)instanties en/of de eigenaar van de grond.

 

Schets

Het betreft plaatsen of verwijderen van bomen of planten in of bij een B- of C-water
Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer