Bomen en planten

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat bomen of beplanting plaatsen

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen een afweging te maken of u de bomen of beplanting in uw situatie mag plaatsen. Neem contact op met uw waterschap voor een vooroverleg. 

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.3 en 3.4 van de Keur (wetgeving). Hierin is (onder andere) opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning 'gebruik te maken van een waterkering (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties te laten staan of liggen.' Het is dus in principe verboden werkzaamheden te verrichten op of nabij een waterkering. Dit om de stabiliteit van de kering en daarmee de veiligheid van het achterliggende land te waarborgen. Het plaatsen van bomen of planten op een waterkering kan de stabiliteit van de kering en daarmee de veiligheid van het achterliggende land in gevaar brengen.

Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer