Bomen en planten

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat bomen of beplanting snoeien

Dit is toegestaan, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:
 

  1. U snoeit de bomen op de waterkering zodanig, dat zich een takvrije stamlengte van 4 meter hoog kan ontwikkelen.
  2. U verwijdert het snoeihout en bladval en u voert dit af.
  3. U veroorzaakt op de waterkering geen schade aan de grasmat.
  4. U veroorzaakt in de beschermingszone A geen schade aan het maaiveld door bijvoorbeeld het rijden van sporen.
  5. U meldt de werkzaamheden minimaal 2 weken voor de start van de werkzaamheden bij uw waterschap. 

Heeft u hier vragen over of kunt u niet aan de voorwaarden voldoen? Neem dan contact op met uw waterschap.
 

Gerelateerde algemene regels
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid