Bomen en planten

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat bomen of beplanting verwijderen

U kunt de bomen of beplanting verwijderen, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. U freest de wortelresten uit, verwijdert het uitgefreesde materiaal uit de wortelgaten en verwerkt deze buiten de waterkering of beschermingszone A.
  2. U brengt in de wortelgaten op de waterkering kleigrond van dezelfde samenstelling aan als de dijkbekleding en verdicht deze kleigrond zorgvuldig laagsgewijs.
  3. U brengt in de wortelgaten in de beschermingszone A kleigrond van dezelfde samenstelling aan als het omliggend maaiveld en verdicht deze kleigrond zorgvuldig laagsgewijs.
  4. U voorziet de wortelgaten op de waterkering van geschikte graszoden of vóór 1 september inzaaien met graszaad “Natuurdijk II” of gelijkwaardig.
  5. U voert de werkzaamheden op een primaire of regionale waterkering, exclusief de compartimenteringskeringen, alleen uit in de periode van 1 april tot 1 oktober uit.
  6. U meldt de werkzaamheden minimaal 2 weken voor de start van de werkzaamheden bij uw waterschap. 

Heeft u hier vragen over of kunt u niet voldoen aan deze voorwaarden? Neem dan contact op met uw waterschap.

Gerelateerde algemene regels
Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer