Borden recreatieve routes en zinkerborden bij watergangen (under construction)

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt bebording voor een recreatieve route of zinkerborden plaatsen bij een watergang

U wilt bebording ten behoeve van een recreatieve route of zinkerborden plaatsen nabij een watergang.

Let op: dit thema gaat niet over bebording ten behoeve van vaarwegen. Daarvoor verwijzen we u naar het thema ‘activiteiten en werken in en nabij het water’.

Om te bepalen wat voor u de vervolgstappen zijn, is het allereerst van belang te weten waar u de bebording wilt plaatsen: bij een A-watergang, een B-watergang of een C-watergang. In de Legger is bepaald welke welke wateren het label A-, B- of C-water hebben gekregen. Klik hier om te bepalen of u van doen heeft met een A-, B- of C-water. In de Legger is daarnaast bepaald of u te maken heeft met de beschermingszone van een watergang.
Let op: wilt u een bord plaatsen in het talud van de watergang, dan geldt dit volgens de regelgeving als bebording in de watergang.

Gaat u een zinkerbord plaatsen? Dan vindt vaak ook de aanleg van kabels en/of leidingen plaats. Om de regels hiervoor te raadplegen, verwijzen wij u naar het thema ‘kabels en leidingen’.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid