Borden recreatieve routes en zinkerborden bij watergangen (under construction)

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat de bebording plaatsen in de beschermingszone van een A-water

Dit is toegestaan indien u voldoet aan de onderstaande voorschriften:

  • U bevestigt de bebording aan bestaand straatmeubilair of bestaande infrastructurele werken, zoals bruggen en viaducten.
  • Voor zover het bovenstaand voorschrift niet mogelijk is, plaatst u de bebording zodanig dat het onderhoud van het a-water niet wordt belemmerd of onmogelijk gemaakt.

Heeft u hier vragen over of kunt u niet voldoen aan bovenstaande voorschriften? Neemt u dan contact op met uw waterschap.

Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer