Borden recreatieve routes en zinkerborden bij watergangen (under construction)

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat de bebording plaatsen naast een b-water of naast/in een c-water

Dit is toegestaan. Het waterschap heeft hiervoor geen regels.

Bij het plaatsen van de bebording kunt u wel te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit andere (overheids)instanties en de eigenaar van de grond waarop u de bebording wilt plaatsen. Houdt u hier rekening mee voordat u begint.

Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer