Bouwwerken op of nabij een waterkering

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk op/in een beschermingszone A of B van een primaire of regionale waterkering

Betreft het een bouwwerk in de beschermingszone A of B? In de Legger waterkeringen kunt u opzoeken of de locatie waar u het bouwwerk wilt plaatsen, aanpassen of verwijderen in beschermingszone A of beschermingszone B ligt. 

Twijfelt u met welke beschermingszone u te maken heeft? Neem dan contact op met uw waterschap.

Schets

Het betreft een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk op/in een beschermingszone A of B van een primaire of regionale waterkering
Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer