Bouwwerken op of nabij een waterkering

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft een bouwwerk in beschermingszone A

U wilt een bouwwerk plaatsen, aanpassen of verwijderen in beschermingszone A van een primaire of regionale kering. U kunt het bouwwerk plaatsen, aanpassen of verwijderen, indien u voldoet aan de volgende voorschriften:

  1. u graaft het te plaatsen bouwwerk inclusief fundering niet dieper in dan 30 cm;
  2. u brengt kleine paalvormige bouwwerken grondverdringend aan tot maximaal 1 m diepte;
  3. u herstelt de bodem in oorspronkelijke staat wanneer het bouwwerk wordt verwijderd;
  4. u vult bij verwijderen van kleine paalvormige bouwwerkende paalgaten aan met (zwel)klei;
  5. u verwijdert het bouwwerk op eigen kosten ten behoeve van noodzakelijke waterstaatkundige werkzaamheden op aanzeggen van het dagelijks bestuur van het waterschap.
  6.  u doet minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een mededeling bij uw waterschap. Kijk op de website van uw waterschap voor meer informatie.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw waterschap.

Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer