Bouwwerken op of nabij een waterkering

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk op/in een compartimenteringskering of binnen de bijbehorende beschermingszone A

U kunt het bouwwerk plaatsen, aanpassen of verwijderen, indien u voldoet aan de volgende voorschriften:

- U voert de werkzaamheden uit in de schil van de compartimenteringskering (bovenste meter van de kering)
- Bij het plaatsen van het bouwwerk werkt u niet aan kabels en leidingen
- Door het plaatsen van het bouwwerk ontstaat geen blijvende verbinding tussen beide zijden van de compartimenteringskering
- Bij het plaatsen of verwijderen van het bouwwerk is geen sprake van het snoeien, verwijderen of aanbrengen van beplanting
- Na de werkzaamheden brengt u het profiel van de waterkering en beschermingszone A in oorspronkelijke toestand terug
- U vult en verdicht ontgravingen laagsgewijs zodanig dat de oorspronkelijke bodemopbouw wordt hersteld
- U herstelt beschadigde grasmatgedeelten met graszaad 'Natuurdijk II' (of gelijkwaardig) of brengt geschikte graszoden aan
- U zorgt ervoor dat de werkzaamheden geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de waterkering.
- U doet minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een mededeling bij uw waterschap. Kijk op de website van uw waterschap voor meer informatie.

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw waterschap.

Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer