Bouwwerken op of nabij een waterkering

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Betreft het een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk?

Om te bepalen wat de vervolgstappen zijn voor u, willen wij allereerst graag van u weten of het bouwwerk valt onder de definitie 'eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk'? Twijfelt u of u te maken heeft met een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk? Neem dan contact op met uw waterschap. 

Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer