Bouwwerken op of nabij een waterkering

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk

Om te kunnen bepalen wat de vervolgstappen zijn voor u, willen wij graag van u weten waar u het eenvoudig verplaatsbare bouwwerk wilt plaatsen:

1. in/op een primaire waterkering of regionale waterkering 

2. in de beschermingszone A of B van een primaire of regionale waterkering

3. in/op een compartimenteringskering en/of bijbehorende beschermingszone van deze kering

4. in/op een overige kering.

Met welke kering u te maken heeft, kunt u opzoeken in de Legger waterkeringen. Daarnaast vindt u hier meer informatie en uitleg over de verschillende typen waterkeringen.

Schets

Het betreft een eenvoudig verplaatsbaar bouwwerk
Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer