Lozen van water

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt water lozen

In dit thema gaan wij ervan uit dat u water gaat lozen in een oppervlaktewaterlichaam. Het lozen van water in een oppervlaktewaterlichaam betekent dat u een hoeveelheid water in de watergang gaat brengen. Bij de rest van de vragen in dit thema gaan wij ervan uit dat u water gaat lozen in een watergang. Let u daarnaast op de volgende aandachtspunten:

- Gaat u water lozen op/in de bodem of in het riool? Daarvoor geldt andere wet- en regelgeving, die onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente valt. Zie www.infomil.nl voor meer informatie.
- Met betrekking tot de waterkwaliteit (de samenstelling van het water/mate van vervuiling) geldt aanvullende wet- en regelgeving (Activiteitenbesluit of Besluit lozingen buiten inrichtingen). Zie www.infomil.nl voor meer informatie.
- Maakt u bij het lozen gebruik van een lozingsconstructie? Klik dan hier.
- Gaat u regenwater lozen vanaf (nieuw) verhard oppervlak? Klik dan hier.

Hoeveel water gaat u lozen?

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid