Lozen van water

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U loost 50m3 tot 100m3 per uur

Dit is toegestaan zonder watervergunning, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:
- De waterloop kan de hoeveelheid water verwerken.
- De activiteit veroorzaakt geen wateroverlast.

Wel dient u ten minste vier weken voor de start van de werkzaamheden een melding te maken bij uw waterschap. Op basis van deze melding kunnen aanvullende voorschriften en randvoorwaarden gesteld worden door het waterschap. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw waterschap.

Gerelateerde Keur artikelen
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid