Bruggen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Kan bij de aanleg of verwijdering worden voldaan aan de volgende voorwaarden?

  • U plaatst de pijlers van de brug niet in het oppervlaktewaterlichaam, en
  • U tast de stabiliteit van de oevers niet aan met de brughoofden, en
  • U belemmert de waterdoorvoer niet.
  • Bij verwijdering van de brug herstelt u het profiel van het oppervlaktewaterlichaam door het vloeiend aan te laten sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en

  • Bij verwijdering van de brug worden de nieuwe taluds ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en

  • U herstelt eventuele verzakkingen.

Hebt u vragen over deze voorwaarden of weet u niet zeker of u aan de voorwaarden kunt voldoen? Neem dan contact op met uw waterschap.

Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer