Bruggen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Kan bij de aanleg of verwijdering worden voldaan aan de volgende voorwaarden?

  • U plaatst de pijlers van de brug niet in de watergang, en
  • U tast de stabiliteit van de oevers niet aan met de brughoofden, en
  • U belemmert de waterdoorvoer niet.
  • Bij verwijdering van de brug herstelt u het profiel van het oppervlaktewaterlichaam¬†door het vloeiend aan te laten sluiten op de¬†bestaande taluds

  • Bij verwijdering van de brug worden de nieuwe taluds¬†ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en

  • U herstelt eventuele verzakkingen.

N.B. Het talud maakt onderdeel uit van de watergang. De pijlers van de brug mogen dus ook niet in het talud geplaatst worden.

Hebt u vragen over deze voorwaarden of weet u niet zeker of u aan de voorwaarden kunt voldoen? Neem dan contact op met uw waterschap.

Schets

Kan bij de aanleg of verwijdering worden voldaan aan de volgende voorwaarden?
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid