Bruggen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Kan bij de aanleg kan worden voldaan aan de volgende voorwaarden?

  • De brug wordt aangelegd met een maximale breedte van 15 meter;
  • De pijlers van de brug worden niet in het oppervlaktewaterlichaam geplaatst;
  • De brug tast de stabiliteit van de oevers niet aan met de brughoofden;
  • De brug belemmert de waterdoorvoer niet;
  • De brug in een oppervlaktewaterlichaam met een vastgestelde ecologische functie mag geen belemmering vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden;
  • Bij verwijdering van de brug wordt het oppervlaktewaterlichaam teruggebracht op de oorspronkelijke afmetingen.

Hebt u vragen over deze voorwaarden of weet u niet zeker of u aan de voorwaarden kunt voldoen? Neem dan contact op met uw waterschap.

Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer