Bruggen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Waar gaat u een brug aanleggen of verwijderen?

Wanneer u een brug gaat plaatsen of verwijderen, is het van belang te weten of u dit wilt doen bij een A-, B- of C-water. 

Daarnaast is het van belang om te weten of u te maken heeft met een waterkering. In sommige gevallen heeft een waterkering een zogenaamde beschermingszone. Binnen deze beschermingszone gelden strengere regels. Het is daarom belangrijk te weten of u te maken heeft met een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone.

In de legger kunt u opzoeken met welke watergang u te maken heeft en in de legger Waterkeringen kunt u opzoeken of u te maken heeft met een waterkering. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw waterschap.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid