Dam met duiker

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt een dam met duiker verwijderen uit een A-water

Dit is toegestaan, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. u deelt de voorgenomen werkzaamheden ten minste een week voor de start van de werkzaamheden mede aan uw waterschap, en 
2. de dam met duiker die u verwijdert uit een a-water wordt alleen door u gebruikt (dus niet door het waterschap en/of omwonenden), en
3. u herstelt het profiel van het oppervlaktewaterlichaam door het vloeiend aan te laten sluiten op de bestaande taluds, en
4. u zaait de nieuwe taluds in met een graszaadmengsel of voorziet deze van graszoden. Bij zandgronden brengt u eerst een laag teelaarde aan, en
5. u herstelt eventuele verzakkingen.

Kunt u niet voldoen aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw waterschap.

Gerelateerde algemene regels

Schets

U wilt een dam met duiker verwijderen uit een A-water
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid