Dam met duiker

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt een dam met duiker aanleggen, verlengen of verwijderen in een B-water

Dit is toegestaan, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. De duiker is noodzakelijk voor de perceelsontsluiting
2. U legt de dam met duiker aan op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, en;
3. De duiker heeft een buislengte van ten hoogste 15 meter per perceelszijde, en;
4. De inwendige diameter van de duiker is minimaal 0,30 meter, en
5. De binnenonderkant van de duiker ligt 0,05 meter onder de waterbodem, gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en
6. De duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten. 

Betreft het een tweede dam met duiker aan één perceelszijde? Dit is alleen toegestaan indien:
-  deze verplicht is op basis van wet- en regelgeving (bedrijfshygienisch), of
- het perceel voor meer dan 100 meter grenst aan de watergang.

Kunt u niet voldoen aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw waterschap.

 

Gerelateerde algemene regels
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid