Dam met duiker

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt een dam met duiker aanleggen, verlengen of verwijderen in een C-water

Dit is toegestaan zonder watervergunning. Bij het verrichten van uw werkzaamheden kunt u wel te maken krijgen met regelgeving vanuit andere (overheids)instanties en de eigenaar van de grond. Houdt u hier rekening mee voordat u begint.

Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer