Dempen of (ver)graven van een watergang

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft het aanleggen, verbreden of verdiepen van de watergang

Dit is toegestaan, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. De handeling vindt plaats in overig gebied, en
2. Door het graven ontstaat geen directe verbinding tussen verschillende peilvakken, en
3. De handeling vindt niet plaats in een beschermingszone. Of u te maken heeft met een beschermingszone, kunt u opzoeken in de Legger.

Kunt u niet aan deze voorwaarden voldoen of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw waterschap.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid