Dempen van een watergang

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Waar wilt u een watergang dempen?

Wanneer u een watergang wilt dempen, is het van belang te weten of de watergang die u wilt dempen ligt in een peilbesluitgebied

Of u te maken heeft met peilbesluitgebied, kunt u opzoeken via de volgende links:

Voor waterschap De Brabantse Delta: http://brabantsedelta.webgispublisher.nl/?map=Peilgebieden
Voor waterschap Aa en Maas: http://geoinformatie.aaenmaas.nl/portaal/omgevingsloket.html   
Waterschap De Dommel heeft geen peilbesluitgebieden. Als de watergang die u wilt dempen onder het beheer van waterschap De Dommel valt, kunt u hieronder dus 'de watergang ligt niet in een peilbesluitgebied' antwoorden.

Weet u niet zeker of de locatie gelegen is in een peilbesluitgebied? Neem dan contact op met uw waterschap.

 

Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer