Drainage

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt drainage aanleggen of vervangen in een beschermd gebied waterhuishouding

De aanleg of het vervangen van drainage in een beschermd gebied waterhuishouding is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen om een afweging te maken of u drainage mag aanleggen of vervangen. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang.

In zogenaamde beschermde gebieden Keur, waaronder de beschermde gebieden waterhuishouding vallen, gelden daarnaast bijzondere regels en voorschriften. Deze zijn vaak strenger dan de regels in gebieden die geen beschermde status hebben. Het waterschap wil daarom een gedegen afweging maken of het in uw geval mogelijk is de drainage aan te leggen.

Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer