Drainage

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat drainage aanleggen of vervangen binnen een Beschermd gebied Keur

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt contact opnemen met het waterschap voor overleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

In de Keurkaarten zijn gebieden opgenomen die in de wetgeving aangewezen zijn als 'beschermd gebied Keur'. Dat betekent dat deze gebieden om ecologische of hydrologische redenen beschermd worden tegen allerlei handelingen en invloeden van buitenaf. In deze gebieden geldt dan ook een aparte regelgeving. Deze gebieden kunnen onderverdeeld worden in onder andere attentiegebieden, wijstgebieden en beschermde gebieden waterhuishouding. 

Wanneer u drainage gaat aanleggen of vervangen binnen een Beschermd gebied Keur, kan het zijn dat een dergelijk gebied te droog wordt en/of dat andere gebieden juist te nat worden. Daarom wil het waterschap een goede overweging kunnen maken of het aanleggen of vervangen van drainage binnen een Beschermd gebied Keur in uw situatie toegestaan is.

Gerelateerde Keur artikelen
Gerelateerde beleidsregels
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid