Drainage

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Hoe wordt het gebied waar u drainage wilt aanleggen of vervangen aangemerkt?

Om te bepalen welke vervolgstappen voor u van toepassing zijn, is het van belang te bepalen in welk type gebied u drainage wilt aanleggen of vervangen: in één van de zogenaamde Beschermde gebieden Keur of buiten een dergelijk gebied.

Bepaalde natuur- en landbouwgebieden worden in de wetgeving beschermd tegen veranderingen in de waterhuishouding. Op die manier zorgen we voor voldoende water voor zowel natuur als landbouw. Dit zijn de zogenaamde Beschermde gebieden Keur. Deze kunnen onderverdeeld worden in Beschermde gebieden waterhuishouding, AttentiegebiedenBeperkt beschermde gebiedenBeekdalen en Wijstgebieden. Klik hieronder aan met welk type gebied u te maken heeft. Dit kunt u opzoeken in de Keurkaarten.

Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer