Drainage

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat drainage verwijderen

De drainage kan worden verwijderd als de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

Het verwijderen van de drainage dient tenminste 8 weken voor aanvang aan het dagelijks bestuur gemeld te worden. Hiervoor kunt u een melding maken bij uw waterschap.

Bij uw werkzaamheden kunt u daarnaast te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit andere (overheids)instanties en de eigenaar van de grond. Houdt u hier rekening mee voordat u begint.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid