Tuin en bouwland

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt een perceel in de buurt van een waterkering gebruiken als tuin en/of bouwland

In uw tuin of op uw bouwland kunt u verschillende werkzaamheden verrichten. Voor het plaatsen van een bouwwerk, zoals een schutting, tuinhuis of zwembad, verwijzen wij u naar het thema Bouwwerken. Voor het plaatsen of verwijderen van bomen en beplanting, verwijzen wij u naar het thema Bomen en planten. Voor het plaatsen van een afrastering of hekwerk verwijzen wij u naar de thema's Afrastering en Hekwerk. Wilt u gras of eenjarige gewassen aanbrengen, ga dan naar het thema Gras en eenjarige gewassen. Voor het aanbrengen van verharding, verwijzen wij u naar het thema Verharding. Voor het aanleggen of verwijderen van kabels en/of leidingen, verwijzen wij u naar het thema Kabels en leidingen.

Let op: de regelgeving binnen dit thema heeft betrekking op het gebruik van percelen als tuin en bouwland in of op een waterkering, of bijbehorende beschermingszone A. Of u te maken hebt met een waterkering of beschermingszone A, kunt u opzoeken in de Legger. Wilt u percelen gebruiken als tuin en bouwland op een andere plek? Bekijk dan of uw werkzaamheden passen binnen één van de andere thema's of neem contact op met het waterschap voor meer informatie.

Bij de rest van de informatie binnen dit thema, gaan we ervan uit dat u percelen wilt gebruiken als tuin en bouwland in/op een waterkering.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid