Tuin en bouwland

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

a. U voert alleen werkzaamheden uit die bestaan uit:

  1. het spitten, ploegen, eggen en andere vergelijkbare oppervlakkige grondroeringen en bewerkingen en/of;
  2. het bemesten, en/of;
  3. het zaaien of poten, telen en oogsten van éénjarige gewassen, en/of;
  4. het aanbrengen en hebben van gras, en/of;
  5. het planten, hebben en verwijderen van struiken en/of;
  6. het planten, hebben en verwijderen van bomen die van nature lager blijven dan 5,0 m boven maaiveld

b. U zorgt ervoor dat de gewassen en beplantingen geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de waterkering.
c. U plant nieuwe bomen en struiken op een afstand verder dan 10 m uit de buitenteen en verder dan 4 m uit de binnenteen van de primaire en regionale waterkering.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid