Gras en eenjarige gewassen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U gaat de grond bewerken binnen de beschermingszone van een A-watergang

Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de A-watergangen in ons land. Daarom zjin er speciale regels en criteria opgesteld voor het werken binnen de zogenaamde beschermingszones. Wij vragen u daarom of u bij werkzaamheden binnen deze beschermingszones kunt voldoen aan de door het waterschap opgestelde criteria.

Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer