Gras en eenjarige gewassen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

  • Bij grondbewerking dieper dan 15 centimeter houdt u ten minste 1 meter vrij, gemeten vanaf de insteek. Hiermee kan afschuiven van het talud worden vermeden.
  • U dicht ploegvoren en andere diepe geulen, zodat het onderhoud van de watergang door het waterschap ongehinderd kan plaatsvinden.

Schets

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?
Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer