Grondwater

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt werkzaamheden verrichten rondom grondwater

Dit thema heeft betrekking op werkzaamheden die u verricht rondom ons grondwater. Om ons land leefbaar te houden, is grondwater van groot belang. Zowel in stedelijke gebieden als voor de landbouw en de natuur. Het onttrekken van grondwater kan negatieve effecten hebben op bijvoorbeeld de stabiliteit van onze woningen, op bomen, in natuurgebieden enzovoorts. Om deze functies van grondwater te beschermen, zijn er regels opgesteld. De regels verschillen per activiteit en ook het doel van de onttrekking speelt hierbij een rol. 

Over het algemeen geldt dat u niet meer grondwater mag onttrekken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik.

Welke activiteit gaat u verrichten? Het betreft een:

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid