Grondwater

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

De pompcapaciteit bedraagt meer dan 10m3 per uur

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. Neem contact op met het waterschap voor meer informatie.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen zorgen we ervoor dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat onze waterkeringen optimaal functioneren en dat we zorgvuldig omgaan met de grondwaterstand. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

Ons grondwater heeft een aantal belangrijke functies, zowel in stedelijke gebieden als voor de landbouw en de natuur. Daarom zijn in de wetgeving regels opgenomen die de grondwaterstand beschermen. In de wetgeving is onder andere geregeld dat er niet te veel grondwater onttrokken wordt. Op die manier worden droogte en waterschaarste voorkomen. De beslissing dat u voor het onttrekken van meer dan 10m3 per uur aan grondwater een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.10 van de Keur (wetgeving). Hierin staat dat het verboden is zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.
 

Gerelateerde beleidsregels
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid