Hekwerk

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Wanneer u een hekwerk wilt plaatsen, kunt u te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het onderhoud dat het waterschap dient te plegen aan een watergang en/of een waterkering. Als dit onderhoud door het hekwerk belemmerd wordt, kan de doorstroming van de watergangen niet meer worden gegarandeerd.

Waar gaat u een hekwerk plaatsen?

U wilt een hekwerk plaatsen. Een hekwerk is iedere vorm van afrastering die niet onder de definitie veekering valt. Wanneer u een hekwerk wilt plaatsen, is het van belang te weten bij welk soort oppervlaktewater u het hekwerk gaat plaatsen: bij een A-, B- of C-water. In de Legger is bepaald welke wateren het label A-, B- of C-water hebben gekregen. Klik hier om te bepalen of u van doen heeft met een A-, B- of C-water. Let op: in de Legger zijn alleen de A- en B-wateren gemarkeerd. Ook kan het zijn dat u een hekwerk wilt plaatsen bij een waterkering. Maak hieronder uw keuze.

 

Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer