Hekwerk

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Wanneer u een hekwerk wilt plaatsen, kunt u te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het onderhoud dat het waterschap dient te plegen aan een watergang en/of een waterkering. Als dit onderhoud door het hekwerk belemmerd wordt, kan de doorstroming van de watergangen niet meer worden gegarandeerd.

Komt het hekwerk in de beschermingszone?

U wilt een hekwerk plaatsen binnen 5 meter van een A-watergang. Daarbij is het van belang te bepalen of uw hekwerk in de zogenaamde beschermingszone van de watergang geplaatst wordt. De beschermingszone van een water is doorgaans 5 meter breed, maar kan afwijkend zijn. In de Legger is bepaald welke ruimte rondom de watergang volgens de regelgeving tot beschermingszone wordt gerekend. Bekijk in de Legger of u uw hekwerk binnen de beschermingszone wilt plaatsen. 

Schets

Komt het hekwerk in de beschermingszone?
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid