Hekwerk

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Wanneer u een hekwerk wilt plaatsen, kunt u te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het onderhoud dat het waterschap dient te plegen aan een watergang en/of een waterkering. Als dit onderhoud door het hekwerk belemmerd wordt, kan de doorstroming van de watergangen niet meer worden gegarandeerd.

Het betreft een hekwerk bij of in een A-water

U gaat een hekwerk plaatsen bij of in een A-water. 

Het is nu van belang op welke afstand van de watergang u het hekwerk plaatst: in het water of in het talud (een hekwerk in het talud geldt als een hekwerk IN de watergang), binnen 5 meter van de watergang of meer dan 5 meter van de watergang. Maak hieronder uw keuze.

Schets

Het betreft een hekwerk bij of in een A-water.
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid