Hekwerk

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Wanneer u een hekwerk wilt plaatsen, kunt u te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het onderhoud dat het waterschap dient te plegen aan een watergang en/of een waterkering. Als dit onderhoud door het hekwerk belemmerd wordt, kan de doorstroming van de watergangen niet meer worden gegarandeerd.

Het betreft een hekwerk op/bij een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone

Hekwerken op/bij een waterkering en/of bijbehorende beschermingszones worden gezien als 'bouwwerken'. Om te beoordelen wat voor u de vervolgstappen zijn, verwijzen wij u naar het thema 'Bouwwerken'

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid