Hekwerk

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Wanneer u een hekwerk wilt plaatsen, kunt u te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het onderhoud dat het waterschap dient te plegen aan een watergang en/of een waterkering. Als dit onderhoud door het hekwerk belemmerd wordt, kan de doorstroming van de watergangen niet meer worden gegarandeerd.

Het betreft een hekwerk bij of in een C-water

U wilt een hekwerk plaatsen bij of in een C-water. Het waterschap heeft geen regels voor het plaatsen van een hekwerk bij of in een C-water. 

Bij het plaatsen van het hekwerk kunt u wel te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit andere (overheids)instanties en de eigenaar van de grond waarop u het hek wilt plaatsen. Houdt u hier rekening mee voordat u begint.

Schets

Het betreft een hekwerk bij of in een C-water
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid