Hekwerk

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Wanneer u een hekwerk wilt plaatsen, kunt u te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het onderhoud dat het waterschap dient te plegen aan een watergang en/of een waterkering. Als dit onderhoud door het hekwerk belemmerd wordt, kan de doorstroming van de watergangen niet meer worden gegarandeerd.

Het hekwerk komt binnen 5 meter van een A-water

U wilt een hekwerk plaatsen binnen 5 meter van een A-water. Ga hieronder door naar de volgende vraag.

Schets

Het hekwerk komt binnen 5 meter van een A-water
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid