Hekwerk

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Wanneer u een hekwerk wilt plaatsen, kunt u te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het onderhoud dat het waterschap dient te plegen aan een watergang en/of een waterkering. Als dit onderhoud door het hekwerk belemmerd wordt, kan de doorstroming van de watergangen niet meer worden gegarandeerd.

Het hekwerk komt meer dan 5 meter van een A-water

Het hekwerk wordt meer dan 5 meter van een A-water geplaatst. Het waterschap heeft geen regels voor hekwerken die meer dan 5 meter van een A-water worden geplaatst. 

Bij het plaatsen van het hekwerk kunt u wel te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit andere (overheids)instanties en de eigenaar van de grond waarop u het hek wilt plaatsen. Houdt u hier rekening mee voordat u begint.

 

Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer