Kabels en leidingen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Waar wilt u kabels of leidingen leggen of verwijderen?

Wanneer u kabels of leidingen wilt leggen of verwijderen, willen wij eerst graag van u weten waar de werkzaamheden plaatsvinden. We maken hierbij onderscheid tussen werkzaamheden die plaatsvinden onder, boven of langs een oppervlaktewater en werkzaamheden die plaatsvinden in of nabij een waterkering of de beschermingszone A of B bij die waterkering. Of u te maken heeft met een object dat voor de wet een waterkering is, kunt u opzoeken in de legger.

Schets

Waar wilt u kabels of leidingen leggen of verwijderen?
Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer