Kabels en leidingen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Wat gaat u doen?

Wanneer u gaat werken rondom kabels of leidingen, willen wij graag van u weten wat u precies gaat doen.

Gaat u kabels en/of leidingen aanleggen, onderhouden of verwijderen, dan willen wij graag van u weten waar de werkzaamheden plaatsvinden. We maken hierbij onderscheid tussen werkzaamheden die plaatsvinden onder, boven of langs een oppervlaktewater en werkzaamheden die plaatsvinden in of nabij een waterkering of de beschermingszone A of B bij die waterkering. Of u te maken heeft met een object dat voor de wet een waterkering is, kunt u opzoeken in de legger.

LET OP: voor het plaatsen van een zinkerbord verwijzen wij u naar het thema ‘bebording recreatieve routes en zinkerborden’.

Uw keuzes

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid