Lozingsconstructies en onttrekkingswerken

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt een lozingsconstructie of onttrekkingswerk aanbrengen in een A-water of B-water

Dit is toegestaan, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De lozingsconstructie of het onttrekkingswerk moet zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt. Zie voor meer informatie Algemene regel 14.4 (Toelichting) of de omschrijving van de term lozingsconstructie.
  • De lozingsconstructie of het onttrekkingswerk mag het doorstroomprofiel niet belemmeren.
  • De eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk verwijdert (onverminderd de onderhoudsplichten), binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het afval en begroeiingen die schadelijk kunnen zijn voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam.
  • Bij het aanleggen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een A-water, deelt u dit ten minste vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden mede bij uw waterschap. Neem hiervoor contact op met uw waterschap.
  • Betreft het een lozingsconstructie ten behoeve van drainage? Dan verwijzen wij u nadrukkelijk naar Algemene regel 14.4 (Toelichting)  of de omschrijving van de term lozingsconstructie.

Kunt u niet voldoen aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw waterschap.

Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer